HomeNamaiAugalai

Augalai

Naminių prieskonių auginimas – lengvas būdas užsitikrinti prieskonių šviežumą ir kokybę, sutaupyti bei prisidėti prie gamtos išsaugojimo ir netgi papuošti namus. Tinkamai prižiūrimi augalai gali augti kur kas ilgiau, nei kelias dienas ir reikalauja minimalios priežiūros. Ekspertė dalijasi patarimais, kaip auginti skirtingas prieskonines žoleles, viskas

Justas Vaitkevičius Ką pasėsi, tą ir pjausi – sako liaudies išmintis. Ja vadovaudamasi, savo sklype imamės visų įmanomų priemonių. Tačiau ar visada reikia laikytis K. Donelaičio poemoje „Metai“ nuskambėjusios priesaikos „Taip gyvenkit, kaip mes, tėvai jūsų gyvenom”? Aptarkime kelias pagrindines dilemas, kylančias šiuolaikiniam sodininkui bei daržininkui.Mulčiuoti

Vis daugiau mieste gyvenančių žmonių mėgaujasi palangių daržininkyste savo namuose ir užsiima prieskoninių žolelių auginimu. Tai ne tik malonus laiko praleidimas, atsipalaidavimas, tačiau ir džiuginantis rezultatas, kuriuo galima gardinti patiekalus. Kaip auginti prieskonines žoleles, kad jos klestėtų, kokių klaidų vengti ir kaip tinkamai jas tręšti

Užburiančia augalų žaluma namuose mėgaujasi vis daugiau žmonių, todėl augalų priežiūra tampa vis labiau populiarėjančiu laisvalaikio praleidimo būdu. Šis hobis sparčiai užkariauja ir jaunų žmonių širdis, o neretas iš jų rūpestį pirmuoju augalu lygina su maloniu gyvenimišku iššūkiu. Kokias augalų persodinimo klaidas daro ne tik

Stocksnap.io nuotr. Trum­pė­jant die­noms ir vės­tant orams, kam­ba­ri­niams au­ga­lams rei­kia vi­siš­kai ki­to­kios prie­žiū­ros nei va­sa­rą. Dau­ge­lis kam­ba­ri­nių gė­lių kar­tą per me­tus tu­ri pail­sė­ti, to­dėl ru­de­nį jos ma­žai lais­to­mos ar­ba vi­sai ne­lais­to­mos. Jei at­vė­sus orams au­ga­las gau­siai lais­to­mas, yra ska­ti­na­mas jo au­gi­mas, bet švie­sos spar­čiai aug­ti yra per