HomeNamaiAugintiniai

Augintiniai

Į gy­vū­nų au­gin­ti­nių re­gist­rą įre­gist­ruo­ja­mų ka­čių ir šu­nų per me­tus pa­dvi­gu­bė­jo – 2021 m. Lie­tu­vo­je įre­gist­ruo­ti 46 473 šu­nys ir 25 796 ka­tės. Re­gist­ra­ci­jų me­tu paaiš­kė­jo, ko­kie po­pu­lia­riau­si au­gin­ti­nių var­dai. 2021 m. populiariausi kačių vardai: Luna – 337 Simba – 297 Maja – 165 Pūkis – 158 Murka – 153 2021 m. populiariausi